خرید از فروشگاه “آذرطبیب”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3106 خرید گن لاغری زنانه کاسمارا 40,000 عدد 40,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.
مشتری گرامی با شماره موبایل یا منزل شما تماس خواهیم گرفت لطفا جوابگوی تلفن خود باشید متشکرم